28 de abril 2023

Importància cribratges visuals a les escoles

A l'escola, una bona visió és imprescindible!

La visió és un procés complex i fonamental per l'aprenentatge escolar. El 75% de la informació que rebem arriba al cervell a través de la visió. Un bon desenvolupament visual ens ha de proporcionar la capacitat de localitzar, identificar, interpretar, entendre i recordar la informació visual.

És molt important realitzar la primera avaluació visual als tres anys (o abans si calgués) i a partir dels tres anys, exploracions optomètriques anuals i cribratges visuals a les escoles sobretot entre els 5 i 9 anys.

Els cribratges visuals a les escoles són especialment importants:

 • A primer cicle de primària ( 6 i 7 anys) per detectar disfuncions visuals que poden interferir a l'aprenentatge de la lectoescriptura. A partir dels 6 anys, l'infant ha d'haver desenvolupat pràcticament totes les habilitats visuals. Si això no passa, pot patir dificultats que li interfereixin molt directament en el seu aprenentatge.
 • A l'últim cicle d'educació primària per detectar l'aparició i progressió d'ametropies com la miopia i disfuncions de la visió binocular.

Un cribratge visual ha de tenir dues parts: Una part d'eficàcia visual ( on es valora l'agudesa visual, la refracció, la motricitat ocular, la coordinació dels ulls, l'enfocament i la visió del color) i una altra part on es valora el processament visual de la informació (habilitats visuoespacials, visuoperceptives i visuomotores)

Alguns indicadors de problemes visuals que podem detectar a l'aula són:

 • Es queixa de veure borrós de lluny i/o prop
 • Es frega els ulls
 • Segueix amb el dit la lectura per no perdre's de línia
 • Li costa copiar de la pissarra
 • Inverteix les lletres a la lectura o escriptura
 • S'apropa molt al paper quan llegeix o escriu
 • Escriu amb lletra irregular
 • Mostra dificultats de coordinació
 • Li costa mantenir l'atenció mantinguda en visió propera.

Ariadna Grané
Optometrista Comportamental