Podo-posturologia

La  PODOPOSTUROLOGIA és una ciència que estudia l’equilibri estàtic i postural del nostre cos. La postura depèn de l’informació proporcionada pels nostres sensors corporals a diferents nivells: vista, oïda i peus, però també respon a la nostra professió, a la nostra manera de relacionar-nos amb la vida, a la nostra pràctica esportiva.
La podoposturologia és una especialització que preten prevenir i tractar els  desequilibris de la postura i de l’equilibri tenint en compte el teu context de vida.

Demanar cita

Podo-posturologia
Podo-posturologia Podo-posturologia

Què treballa la podo-posturologia:

De vegades necessitem d’un suport extern i temporal que són les plantilles propioceptives: Són plantilles temporals i proactives que busquen una reacció o estimulació del teu cos.

Descobreix