Optometria comportamental

QUÈ ÉS L’OPTOMETRIA?

L’Optometria és la ciència que estudia, detecta i avalua les habilitats visuals necessàries perquè el nostre sistema visual funcioni d’una manera correcta i eficient.
El 80% de la informació que ens arriba ho fa a través dels ulls. Això fa evident la necessitat d’un sistema visual eficaç que permeti una visió nítida i confortable a qualsevol distància i durant llarg períodes de temps.
Les habilitats visuals són:

 • Agudesa visual
 • Motricitat ocular
 • Coordinació binocular
 • Acomodació (enfocament)
 • Percepció visual
 • Lateralitat
 • Integració visuo-motora

QUÈ ÉS L’OPTOMETRIA COMPORTAMENTAL?

L’Optometria Comportamental és una branca de l’Optometria que valora la visió de forma integrada amb la resta de sentits. La informació de cada sentit arriba al cervell i allà és processada però si hi ha qualsevol interferència, la resposta final estarà alterada.

Demanar cita

Optometria comportamental Optometria comportamental Optometria comportamental
Optometria comportamental Optometria comportamental

Com podem sospitar? Indicadors de problemes visuals.

Hi ha alguns signes d’alerta que poden indicar la presència de problemes visuals i que famílies i educadors haurien d’aprendre a identificar com ara:

Indicadors

Optometria comportamental Optometria comportamental

Les tècniques que utilitzem amb optometria i teràpia visual:

 • Valoració de l´agudesa visual (test en visió propera i pantalla amb optotips en visió llunyana).
 • Valoració de l´estat refractiu mitjançant l´exploració visual.
 • Valoració de la prescripció òptica de les ulleres.
 • Diagnòstic de trastorns binoculars i acomodatives mitjançant proves binoculars.
 • Tractament de disfuncions binoculars i acomodatives mitjançant tècniques de reeducació visual.
 • Teràpia visual, mètode Padovan, integració de Reflexes primitius.