Nutrició i PNIE

(Psico-neuro-immune endocrinologia)

La Psico Neuro Immuno Endocrinologia o PNIE és una disciplina mèdica integrativa que estudia la relació entre el sistema nerviós, hormonal, immune i la conducta dels éssers humans.

En les darreres dècades l’eix cervell-intestí és el protagonista de nombroses investigacions en l’àmbit de la neurociència i avui dia ja sabem que la nostra salut intestinal, els bacteris que el componen (micro biota) i el nostre cervell estan tots implicats al sistema neuro-immune-endocrí.

Estem davant d’un nou paradigma de salut i malaltia: els microorganismes, la immunitat i el nostre comportament. Entenem que la manera d’avançar al camp de la salut és fugir de convencionalismes i protocols estandarditzats. Necessitem ser escoltats individualment, estudiats individualment i tractats de forma global ja que al cos tots els nostres sistemes estan relacionats.

Des de la PNIE necessitem entendre el mecanisme pel qual mantenim o perdem l’equilibri de la nostra salut, estudiant com el sistema immune està comunicat amb el sistema nerviós central i el sistema endocrí, afectant-ne la interacció a la nostra salut emocional, anímica i social.

Estudiem la microbioma i la seva relació amb la nostra conducta, el sistema nerviós, endocrí i immune.

Demanar cita

Nutrició i PNIE
Nutrició i PNIE

Àmbits de treball PNIE

Quins àmbits?