Nutrició i PNIE

(Psico-neuro-immuno endocrinologia)

La Psiconeuroimmunoendocrinologia o també anomenada Psiconeuroimmunologia (PNI) és una disciplina mèdica integrativa que neix de la necessitat d’entendre l’ésser humà de manera global. La PNIE estudia com la ment i el cos es comuniquen i influeixen mútuament. El seu nom prové de la unió de tres paraules: Psico (part psicològica i emocional) Neuro (sistema nerviós) Immuno (sistema immunològic) Endocrinologia (sistema hormonal).

La PNI parteix de la premissa que qualsevol alteració pot afectar altres àrees del cos a causa de la interconnexió de tots els sistemes (considerant l’organisme com un tot). La PNI utilitza aquesta visió per identificar l’origen dels desequilibris corporals i crear intervencions terapèutiques individualitzades a través de l’estil de vida: alimentació, exercici físic, ritmes circadians, maneig de l’estrès i emocions, descans, suplementació ortomolecular…

La medicina convencional tendeix a considerar les malalties de manera mecànica i segmentada, centrant-se únicament en els símptomes sense comprendre veritablement els pacients. En canvi, la PNI posa el focus a identificar les causes en comptes de tractar els símptomes, i col·loca l’atenció a la persona en lloc de la malaltia. Això facilita la comprensió del que està succeint i, per tant, involucrar activament els pacients en el procés de curació.

L’objectiu principal de la Psiconeuroimmunologia és que el pacient prengui consciència de la seva salut, comprengui les raons que l’han portat a la seva situació actual i conegui el camí
per corregir-ho i evitar-ho.

Demanar cita

Nutrició i PNIE
Nutrició i PNIE

Àmbits de treball PNIE

Quins àmbits?