Medicina integrativa

La Medicina Integrativa, com el seu nom indica, englova la
medicina convencional, però alhora altres teràpies
complementàries. L’abordatge terapèutic es bassa en desfocalitzar
el centre d’atenció en el símptoma o la malaltia, i anar a la
recerca de l’origen i causa de la mateixa dins un concepte de
globalitat i interconnexió de sistemes i funcions en el cos humà.
Els tractaments propossats són coherents amb aquesta
filosofia.

Demanar cita

Medicina integrativa
Medicina integrativa

Teràpia Neural

La Teràpia Neural (T.N.) és una manera de tractar la
persona a través de la regulació del Sistema Nerviós,
específicament el Sistema Nerviós Vegetatiu.

La T.N. consisteix en la injecció en determinats punts del
cos (a nivell subcutani o ganglionar) d’un anestèsic local,
habitualment procaïna, i pretén desencadenar una reacció
del SNV.

Aquesta procaïna que s’injecta en dissolucions molt baixes
(generalment diluïda en sèrum fisiològic) neutralitza el focus
irritatiu del teixit nerviós permetent la recuperació de la seva
funció i alhora millorant el funcionament general del cos.

Indicacions de la teràpia neural

Medicina integrativa

Bioressonància

La Biorressonància és una tècnica terapèutica
desenvolupada originalment a la NASA pel doctor William
Nelson, que es basa en la física quàntica i que s’utilitza en la
medicina integrativa.

És un mètode no invasiu en el què, mitjançant uns
elèctrodes connectats al pacient, s’escaneja el nivell d’estrès
(patogènic, emocional, càrregues tòxiques, bloquejos…). A
partir d’aquest primer diagnòstic, es tracten els factors de
risc.

Combina diferents tècniques: electro acupuntura, Rife,
Mora, odontologia neurofocal…

I s’utilitza per a tractar traumes emocionals, estrès, insomni,
addiccions, fibromiàlgia, fatiga crònica, intoleràncies
alimentàries, virus d’Epstein Barr…

És una eina molt útil per a restaurar l’equilibri de cos i ment.

Medicina integrativa

Altres especialitats

  • Prevenció i asessoria en estil de vida saludable
  • Valoració de salut ambiental i consell pre-embaràs, embaràs i lactància
  • Valoració de l’alimentació basada en vegetals (flexivegetariana, vegetariana i vegana)
  • Abordatge de la malaltia crònica basada en l’adipocitat (obesitat)
  • Diabetis tipus 2
  • Hipertensió
  • Dislipemia
  • Prevenció cardiovascular i control de factors de risc cardiovasculars
  • Osteoporosis
  • Canvis d’estil de vida post esdeveniment cardiovascular (infart agut de miocardi o ictus)