Logopèdia integrativa

És la disciplina que estudia els processos de la comunicació humana –veu, parla, llenguatge, lecto-escriptura, i funcions oro-facials– els trastorns o dificultats que hi estan relacionats; i s’encarrega de la seva prevenció, avaluació i tractament.

Durant les visites de logopèdia integrativa és primordial conèixer com ha arribat fins aquí la persona, el seu procés psicotromotriu, el seu context, la seva manera de relacionar-se… És per aquest motiu que la nostra logopeda fa una primera visita exhaustiva recollint el màxim de dades per a propossar la terapèutica més adient tant a nivell local com la seva integració en la totalitat del cos.

Demanar cita

Logopèdia integrativa Logopèdia integrativa
Logopèdia integrativa Logopèdia integrativa Logopèdia integrativa

Què treballa la Logopèdia Integrativa:

  • La dislàlia (dificultats en la pronunciació d’un so o més d’un en la parla)
  • Trastorns de l’aprenentatge (dislèxia, disgrafia i disortografia)
  • Deglució atípica (colocació inadecuada de la llengua al empassar)
  • Dificultats amb la veu, entrenament i salut vocal
  • Retràs o transtorns del llenguatge
  • Teràpia miofuncional (maloclusions, hipotonia dels òrgans bucofonadors…)
  • Dificultats respiratòries (respiració bucal, roncs) i augment de la capacitat toràcica