Fisioteràpia

La Fisioteràpia és una disciplina de ciències de la salut que té com
funcions diagnosticar, fer prevenció i tractar símptomes de moltes
patologies, tant agudes com cròniques.

Demanar cita

Fisioteràpia
Fisioteràpia Fisioteràpia Fisioteràpia

Fisioteràpia Respiratòria

Ajuda a millorar la ventilació pulmonar, reduint l’obstrucció
de les vies respiratòries i/o el seu espasme. Actúa en mode
preventiu i també com a complement d’un tractament ja
medicalitzat. En moments aguts o crònics tant en pediatria
com en adults.

INDICACIÓ: Patologies que cursen amb molta tos i mucositat,
tos improductiva, sinusitis, otitis, bronquiolitis, bronquitis,
broquiectàsies, pneumònies…

Com és una sessió de Fisioteràpia Respiratòria?

Fisioteràpia

Fisioteràpia Sòl Pèlvic

La fisioteràpia del sòl pelvià és una àrea d’especialitat dins
la fisioteràpia que se centra en la prevenció, el manteniment
i el tractament de les disfuncions de la zona abdominopelviana

Permet avaluar i tractar disfuncions del sòl pèlvic i de
l’esfera sexual que acompanyen a la dona en el postpart i la
menopausa o que realitzen esports d’alt impacte i a l’home
després de la cirurgia de pròstata

En que pot ajudar la fisioteràpia de sòl pelvià que oferim a MOSAIC?

Fisioteràpia

Fisioteràpia funcional

Les tècniques i exercicis que s’apliquen durant les sessions
de fisioteràpia tenen un impacte positiu a nivell físic i en la
qualitat de vida de la persona:

  • Millora de la simptomatologia dolorosa
  • Frena els efectes de malalties degeneratives
  • Millora del trofisme, vascularització i oxigenació dels teixits
  • Millora de les funcions biomecàniques del cos.
  • Funció preventiva en la salud, consells posturals…