19 de gener 2024

BIORRESSONÀNCIA- QUANTUM

La Biorressonància és una tècnica terapèutica desenvolupada originalment a la NASA pel doctor William Nelson, que es basa en la física quàntica i que s’utilitza en la medicina integrativa.

És un mètode no invasiu en el què, mitjançant uns elèctrodes connectats al pacient, s’escaneja el nivell d’estrès (patogènic, emocional, càrregues tòxiques, bloquejos...). A partir d’aquest primer diagnòstic, es tracten els factors de risc.

Combina diferents tècniques: electro-acupuntura, Rife, Mora, odontologia neurofocal...

I s’utilitza per a tractar traumes emocionals, estrès, insomni, addiccions, fibromiàlgia, fatiga crònica, intoleràncies alimentàries, virus d’Epstein Barr...

És una eina molt útil per a restaurar l’equilibri de cos i ment.

Pot requerir diverses sessions, amb freqüència variable segons el pacient (habitualment són sessions mensuals o bimensuals).

 

Dra. Marta Perpiñá Singla

Medicina Integrativa