21 de març 2024

Els vertigens, abordatge des de l’Osteopatia

Sovint acudeixen a consulta persones amb símptomes de mareig, vertigen, inestabilitat...i ho relacionen amb les CERVICALS. Però no sempre és així. Un 23% dels vertígens/marejos no estan ben diagnosticats.

Hem de saber identificar molt bé com és la sensació, ja que mareig, vertigen i inestabilitat són dolències diferents

 • El MAREIG es caracteritza per una sensació d'inestabilitat, semblant a la d'anar en vaixell.
 • El VERTIGEN es caracteritza per una sensació giratòria de l'entorn, tot es mou o la persona es mou. I va acompanyat d'altre signes, com el nistagmus, la pèrdua d'equilibri i l'ansietat. Generalment el seu origen és vestibular.
 • La INESTABILITAT és la sensació de desviació al caminar, és subjectiva.

Intervenen 3 reflexes a nivell vestibular que permet al cervell crear una percepció conscient de la posició:

 • Vestíbulo-ocular (els nistagmus si és patològic ens indicaran quin canal semicircular està afectat -oïda interna)
 • Vestíbulo-espinal (s'activa el raquis al rebre info al vestíbul. Per això quan està tocat al vertigen posicional les cervicals tenen tensió. Regulen el to muscular)
 • Vestíbulo-vegetatiu (regula la TA per això també poden aparèixer nàusees)

El síndrome vestibular més comú es el VERTIGEN PAROXÍSTIC BENIGNE (VPPB), es dona per una modificació sensorial pel fet que els cristalls de carbonat calci (sistema otilític) es desprenen i van al sistema canalar.

 • Sol ser rotatori
 • Empitjora al llit al girar-se cap a un cantó
 • Dura uns segons
 • Pot anar acompanyat de signes vegetatius (nàusees, suor freda..)

Causa:

A vegades és inespecífica, però es creu que per:

 • Moviments bruscos del cap (accident de cotxe)
 • Envelliment
 • Dèficit de vit D
 • Canvis en el metabolisme del calci (menopausa, embaràs..)
 • Problemes tiroidals

Ambdues dolències poden ser tractades amb teràpia manual.

Mitjançant una correcta exploració el terapeuta podrà discriminar el problema i localitzar l'origen, i, si fos necessari, derivar a un altre professional.

 

Marta Serra Espona

Osteopata