18 de març 2024

La velocitat lectora

Un test que ens pot donar molta informació per saber si hi ha un problema binocular de coordinació dels dos ulls i per saber si els dos ulls treballen bé en equip, és valorar la velocitat lectora amb els dos ulls alhora i la velocitat lectora amb cadascun per separat.

La velocitat lectora binocular, és a dir amb els dos ulls alhora, sempre hauria de ser superior que amb cadascun per separat (individualment).

En el cas, en què la velocitat lectora monocular, és a dir individual, (sigui la de l'ull dret o la de l'ull esquerre), sigui superior a la dels dos ulls a la vegada, ens pot estar indicant que hi ha un problema binocular que tots dos ulls no treballen bé en equip, perquè si treballem amb els dos ulls de manera eficaç, la velocitat lectora amb els dos ulls sempre ha de ser superior, perquè un ull reforça a l'altre.

Com a exemple: La Maria és una nena de 7 anys que té una velocitat lectora binocular de 40 i cada ull per separat de 60, saben que per la seva edat el normal en els dos ulls és tenir una Velocitat de 70, per tant, caldria millorar la seva Velocitat lectora binocular i una eina molt efectiva és un treball amb exercicis que proposem amb l'optometría comportamental.

 

Ariadna Grané

Optometrista